Zelf bepalen hoe je gaat betalen

Fijn dat je van je schuld(en) af wilt. Kies hieronder of je ineens, gespreid of later wilt aflossen. Via Mijn LikiFin kan je direct betalen, een regeling afspreken of uitstel van betaling aanvragen.

Alles ineens

Betaal het openstaande bedrag in één keer.

Regel het meteen en log in op Mijn LikiFin.

Gespreid

Kies voor gespreid betalen in 3, 6 of 9 maanden.

Regel het meteen en log in op Mijn LikiFin.

Uitgesteld

Betaal je schuld(en) later af.

Regel het meteen en log in op Mijn LikiFin.

Eenvoudig snel digitaal incasseren

Kan je of wil je niet betalen?

Of misschien heb je een bericht van ons ontvangen en weet je  niet goed wat je moet doen.

Laat ons weten wat er aan de hand is. Wij kunnen je helpen met de situatie waar je nu in zit. 

Vragen over betalen en betaalverzoek

In de brief die je van ons hebt gekregen staat een termijn waarbinnen je de rekening moet betalen. Via jouw dossier “Mijn LikiFin” kan je gemakkelijk het bedrag via iDeal betalen. Ook kan je tijdens kantooruren aan onze balie contant of per pin betalen. Je kunt ook het gehele bedrag op onze IBAN-rekening overmaken; NL78 INGB 0693 4777 09, NAAM. Vernoem hierbij ook het dossiernummer. Betalen via automatische incasso is helaas niet mogelijk.

Als je het bedrag al hebt betaald, dan kun je in “Mijn LikiFin” een betaalbewijs uploaden. Dit kun je ook per e-mail sturen naar info@likifin.nl. Zet in de onderwerpregel altijd jouw dossiernummer.

Een betalingsregeling kan je afspreken als je kunt aantonen dat je het in de brief genoemde bedrag niet in één keer kan betalen. Kijk naar onze Betaalrisicoscan om erachter te komen welke eventuele juridische risico’s je loopt.

Je kan ook naar ons een overzicht sturen van jouw inkomsten, uitgaven en overige schulden met vernoeming van jouw toeslagen. Dit doe je via jouw dossier in “Mijn LikiFin”.

Indien je wilt reageren op een aanmaning die je van ons hebt gekregen, stel dan een korte uitleg op van jouw situatie. Als je ze hebt dan voeg je ook bewijsstukken toe. Deze deel je via jouw dossier op “Mijn LikiFin” met ons. Je kan dit ook naar ons sturen via een e-mail. Meld in de onderwerpregel jouw dossiernummer.

Over juridische procedures

Je hebt een rekening niet op tijd betaald en bent daarvoor gedagvaard. Dit betekent dat wij de vordering namens onze opdrachtgever voorleggen aan de Rechter. De Rechter kan hierbij mogelijk een uitspraak doen die bijvoorbeeld een betaling forceert.

Na de uitspraak van de Rechter kan je twee dingen doen:

  • Je bent het eens en legt je neer bij de vordering. Je kan dan direct na ontvangst van de dagvaarding betalen of contact met ons kantoor opnemen.
  • Je bent het niet eens met de vordering. Je kan dan bij de Rechter verweer voeren. Uitleg hierover en de te volgen stappen vind je op de website van De Rechtspraak.

Indien je gedagvaard bent en je wilt alsnog voor de zitting betalen, dan dient jouw volledige betaling twee werkdagen voor de eerste zitting op onze rekening te zijn bijgeschreven. Hiermee bespaar je de kosten van griffierechten.

De hoogte van de kosten van gerechtelijke incasso hangt onder andere af van het door jou nog te betalen bedrag. Deze kosten zijn hoog en kunnen behoorlijk oplopen:
€ 3.500* bij een hoofdsom tot maximaal € 200.000
€ 4.500* bij een hoofdsom tot maximaal € 400.000
€ 7.000* bij een hoofdsom tot maximaal € 1.000.000
€ 10.000* bij een hoofdsom boven € 1.000.000
* Genoemde bedragen zijn inclusief 21% btw.

Meer informatie over deze kosten vind je ook terug op de site van de Rechtspraak.
Als je een vordering onbetaald laat en deze wordt aan ons overgedragen, dan ben je vanaf dat moment kosten verschuldigd die je aan ons moet voldoen. De kosten die wij doorbelasten / jij moet betalen zijn conform wetgeving. LikiFin berekent je alleen de daadwerkelijke gemaakte kosten door.

Zodra de Rechter uitspraak heeft gedaan wordt er vonnis gewezen. In de brief die je van ons krijgt staat vermeld waar je, conform dit vonnis, aan moet voldoen. Ook krijg je van ons een kopie van het vonnis. Als de Rechter je heeft veroordeeld, dan krijg je van ons een aanmaning met een opsomming van de bedragen die je volgens dit vonnis aan ons moet betalen. De zaak is afgerond als je binnen de door ons gestelde termijn betaalt.

Ook kan het zo zijn dat je bent veroordeeld om een woning of bedrijfspand te verlaten. Je dient het pand vóór de door ons opgegeven datum met al jouw eigendommen te hebben verlaten. Als je je niet aan de uitspraak van de Rechter houdt, dan moeten we helaas andere maatregelen treffen. Kan je niet op tijd betalen, neem dan direct na ontvangst van het vonnis contact met ons op.

Als je niet aan de inhoud van het vonnis voldoet, bijvoorbeeld je betaalt niet, dan kunnen wij beslag leggen op jouw inkomen, inboedel of andere eigendommen. Voor vragen over beslaglegging kan je contact met ons kantoor opnemen, de contactgegevens staan op de toegezonden brief.

De beslagvrije voet is het minimumbedrag dat je nodig hebt voor je belangrijkste levensbehoeften. Denk bijvoorbeeld aan de huur of hypotheek die je betaalt voor je huis, of het bedrag dat je uitgeeft aan dagelijkse boodschappen. Ook de premie voor je zorgverzekering valt hieronder.

Als een deurwaarder beslag op je inkomen heeft gelegd moet je iedere maand een minimum bedrag blijven ontvangen om van te kunnen leven. De gerechtsdeurwaarder rekent de hoogte van dat bedrag voor je uit. Het is namelijk afhankelijk van je maandelijkse inkomsten en uitgaven. 

Als je niet op tijd de bedragen volgens vonnis aan ons betaald, dan kunnen wij beslag leggen op jouw salaris of uitkering. De beslagvrije voet bereken je hier.

Meest gestelde vragen over LikiFin

Om jouw online dossier in te zien kun je in onze beveiligde omgeving inloggen “Mijn LikiFin”. Hierbij krijg je gemakkelijk inzicht in jouw gegevens, geschiedenis, afspraken, iDeal-betalingen. Je kan hier ook vragen stellen, betalingsregeling treffen en bezwaar maken. Jouw inloggegevens vind je op de aanmaning die je van ons per e-mail of brief hebt ontvangen.

Ja, LikiFin beschikt over een zogenaamde derdenrekening. Deze rekening, waarop debiteuren betalingen verrichten, is strikt gescheiden van onze kantoorrekening.

Indien je persoonlijk failliet bent verklaard, onder bewind bent gesteld of contact heb met de schuldhulpverlening, dien je dit direct aan ons door te geven. Geef daarbij ook aan wat de gegevens van de curator, bewindvoerder of schuldhulpinstantie zijn. Deze gegevens kan je doorgeven via jouw dossier op Mijn LikiFin.

We doen ons uiterste best om iedereen met respect te behandelen. Het kan desondanks voorkomen dat er een klacht is over de wijze van behandeling of afhandeling. Dat betreuren wij uiteraard. Een klacht zien wij dan ook als leermoment en als een uitdaging om onze werkwijze te optimaliseren. Uitgangspunt is om gezamenlijk tot een oplossing voor de klacht te komen. Wordt de klacht door ons ongegrond verklaard, of komen wij er samen niet uit, dan kan de klacht voorgelegd worden aan de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. De Kamer is een onafhankelijke partij en toetst de afhandeling aan de daarvoor geldende regels. Hier vind je ons klachtenformulier.

Staat je vraag hier niet tussen? Doorzoek de site.

Neem contact met ons op als jouw vraag hier niet tussen staat.

We doen ons uiterste best om iedereen met respect te behandelen. Het kan desondanks voorkomen dat er een klacht is over de wijze van behandeling of afhandeling. Dat betreuren wij uiteraard. Een klacht zien wij dan ook als leermoment en als een uitdaging om onze werkwijze te optimaliseren. Uitgangspunt is om gezamenlijk tot een oplossing voor de klacht te komen. Wordt de klacht door ons ongegrond verklaard, of komen wij er samen niet uit, dan kan de klacht voorgelegd worden aan de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. De Kamer is een onafhankelijke partij en toets de afhandeling aan de daarvoor geldende regels.

Als je een klacht wilt indienen, dan kan je eenvoudig het onderstaande klachtenformulier invullen. Wij nemen daarna contact met je op.

Ontdek hoe wij gespreid betalen gemakkelijk voor u maken.

Inloggen

Gewoon, met je inlogcode en wachtwoord. Die vind je in het bericht dat je van ons hebt ontvangen.

Wil je betalen zonder in te loggen? Klik op de oranje knop.

Dit komt vanaf een zakelijke pagina