Debiteuren bereiken op verschillende manieren

API’s’, iDeal-verzoeken, sms-en, Tikkies, QR-codes. Door gebruik te maken van slimme technieken, machine learning en data (BI) weten we wat de meest succesvolle actie is bij een debiteur.

We benaderen en bereiken jouw debiteur(en) op verschillende manieren, zodat men sneller overgaat tot betalen. Zo heb je sneller je geld en minder stress en onzekerheid.

Het indienen van een zaak

Als je een bestaande klant van ons bent en beschikt over inloggegevens voor “Mijn LikiFin”, dan kun je de zaak invoeren op jouw dossier. Indien je hierover uitleg wilt, neem dan contact met ons op.

Ben je een nieuwe klant en je hebt inmiddels contact met ons gehad, dan kan je jouw zaak per e-mail indienen. Je kunt jouw stukken mailen naar aanleveren@likifin.nl.

Indien je nog niet bekend bent met de dienstverlening en werkwijze van LikiFin, neem dan telefonisch contact op met de afdeling Sales en vraag naar onze werkwijze en tarieven. Dat kan ook per e-mail naar sales@likifin.nl. Wij zullen je de benodigde informatie en het opdrachtformulier toezenden.

Na het indienen van jouw zaak krijgt je van ons een opdrachtbevestiging. Hierin staan jouw inloggegevens vermeld voor jouw dossier op “Mijn LikiFin”. Dit is ons online beveiligde platform waar al jouw dossiergegevens staan. Hier kan je berichten achterlaten, betalingen nagaan en documenten up- en downloaden.

Zodra een zaak door ons in behandeling is genomen, nemen wij de gehele afhandeling van je over. Hierbij kan je denken aan het voeren van gesprekken, alle correspondentie en het innen van gelden.

Mocht een debiteur of derde tijdens de behandeling contact met je opnemen, dan kan je hen simpelweg naar ons verwijzen. Ontvangen verweer of correspondentie kan je ook gewoon naar ons doorsturen. Dit doe je het beste via jouw dossier op “Mijn LikIFin”. Rechtstreeks aan jou gedane betalingen kan je ook melden via “Mijn LikiFin”.

Wil je ons liever een e-mail sturen? Dit kan. Vermeld in de onderwerpregel alleen het dossiernummer. Binnen 24 uur ontvang je reactie van ons.

Geïncasseerde bedragen worden na afrekening van het dossier direct overgemaakt. Heb je meerdere zaken, dan worden de afdrachten verzameld en maandelijks aan je overgemaakt. Dit geldt ook voor tussentijdse afdrachten in dossiers waarin bijvoorbeeld een betalingsregeling is afgesproken. Over de frequentie van afdragen kunnen wij afwijkende afspraken maken.

Gerechtelijke procedures

Heb je als bedrijf een vordering op een particuliere debiteur? Dan ben je volgens de wet verplicht om deze een aanmaning te sturen waarin je de debiteur een laatste mogelijkheid geeft om zonder bijkomende kosten alsnog te betalen (binnen 15 dagen na bezorging van jouw brief). Dit is een verplichte aanzegging incassokosten bij particuliere debiteuren, WIK. Deze brief, de zogenaamde WIK-brief, kan je hier gratis downloaden.

Mocht dit geen effect hebben, dan gaan starten wij de gerechtelijke procedure.

Een gerechtelijke procedure wordt altijd na overleg in opdracht van onze klant gevoerd. Deze kosten zijn voor de klant. Je krijgt van ons, nadat je aan ons een opdracht hebt verstrekt, een voorschotnota. De hoogte van een voorschot is afhankelijk van de aard van de zaak.
Indien onze minnelijke sommaties niet hebben geleid tot betaling van jouw vordering, voorzien wij je eerst van advies en een bijbehorend voorstel om eventueel een gerechtelijke procedure te voeren.

Het behalen van een vonnis op voorhand geeft geen garantie tot betaling. Wij vinden het daarom belangrijk om je vooraf te informeren over de mogelijkheden, de kansen en de kosten.

Indien jouw debiteur ook na het toezenden van het vonnis niet aan de inhoud voldoet, kan het noodzakelijk zijn om executiemaatregelen te treffen. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de te nemen maatregelen zoals het leggen van beslag op het inkomen of eigendommen, of in het geval van een huurvordering, de uitzetting uit een woning of bedrijfspand. Bekijk hier welke kosten je dan kunt verwachten.

Wij conformeren ons aan de tariefstelling van de KBvG, de zogenaamde Btag-tarieven welke we met jou kunnen overleggen.

Meest gestelde vragen over LikiFin

Om jouw online dossier in te zien kun je in onze beveiligde omgeving inloggen “Mijn LikiFin”. Hierbij krijg je gemakkelijk inzicht in jouw gegevens, geschiedenis, afspraken, iDeal-betalingen. Je kan hier ook vragen stellen en bestanden uploaden. Jouw inloggegevens vind je in de opdrachtbevestiging die je van ons hebt ontvangen.

Mijn LikiFi is een goed beveiligde online omgeving waar je jouw dossier kunt inzien. Je vindt er onder andere jouw gegevens, de betalingsafspraken die zijn gemaakt, de betalingen die je hebt gedaan en het nog te betalen bedrag. Op Mijn LikiFin kun je ook je vragen stellen en –als het nodig is– documenten uploaden.

Ons kantoor is ingesteld op het incasseren van vorderingen in het B2B- en B2C-segment. Wij zijn gespecialiseerd in het incasseren van vorderingen uit het segment vastgoed, huur, VvE, verzekeringen, nuts, facilitair, installatie en beveiliging.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij incasseren geen vorderingen voor particulieren.

We streven ernaar om de hoofdsom, de rente en de kosten op een debiteur te verhalen. We conformeren ons daarbij aan de wettelijk vastgestelde tarieven, zodat een debiteur en opdrachtgever nooit onverwacht hoge kosten doorbelast krijgt.

De incassokosten worden berekend op basis van de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten. Voor alle uit te voeren ambtshandelingen conformeren wij ons aan de door de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) vastgestelde tariefstelling.

Ja, LikiFin beschikt over een zogenaamde derdenrekening. Deze rekening, waarop debiteuren betalingen verrichten, is strikt gescheiden van onze kantoorrekening.

Uiteraard gaan wij met alle privacygevoelige gegevens vertrouwelijk om. Wij zullen deze nooit, zonder dat daarvoor in het dossier een dringende reden is, aan derden verstrekken of beschikbaar stellen. Gesloten dossiers worden voor de duur van één jaar gearchiveerd en daarna vernietigd en afgevoerd door een daarin gespecialiseerd erkende partij.

We doen ons uiterste best om iedereen met respect te behandelen. Het kan voorkomen dat er een klacht is over de wijze van behandeling of afhandeling. Dat betreuren wij uiteraard. Een klacht zien wij dan ook als leermoment en als een uitdaging om onze werkwijze te optimaliseren. Ons uitgangspunt is om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Wordt de klacht door ons ongegrond verklaard, of komen wij er samen niet uit, dan kan de klacht voorgelegd worden aan de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. De Kamer is een onafhankelijke partij en toetst de afhandeling aan de daarvoor geldende regels. Hier vind je ons klachtenformulier.

Staat je vraag hier niet tussen? Doorzoek de site.

Neem contact met ons op als jouw vraag hier niet tussen staat.

Inloggen

Gewoon, met je inlogcode en wachtwoord. Die vind je in het bericht dat je van ons hebt ontvangen.

Wil je betalen zonder in te loggen? Klik op de oranje knop.

Dit komt vanaf een zakelijke pagina