Disclaimer

Website

Bij het gebruik van onze website stemt u in met deze disclaimer. Alle hieronder genoemde punten zijn van toepassing op onze website;

 • LikiFin Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. werkt de website regelmatig bij. LikiFin Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. is niet aansprakelijk te stellen voor onjuistheden of onvolledigheden ten aanzien van de aangeboden inhoud;
 • LikiFin Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. staat niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt is voor een bepaald doel;
 • LikiFin Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. is niet aansprakelijkheid voor schade:
  • toegebracht door de website
  • voortvloeiend uit het gebruik van de website
  • in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  • voortkomend uit de onmogelijkheid (één van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen
 • LikiFin Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. is gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 • LikiFin Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud van haar website te wijzigen, toe te voegen, aan te passen of te verwijderen;
 • LikiFin Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is LikiFin Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
 • LikiFin Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud op websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
 • LikiFin Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 • Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;
 • De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;E-mail

Alle door LikiFin Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. per e-mail verzonden berichten (inclusief bijlagen) zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan LikiFin Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kan aan de inhoud van het bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van het bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van het bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, verzoekt LikiFin Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. u het bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst LikiFin Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van het bericht (inclusief bijlagen).

Inloggen

Gewoon, met je inlogcode en wachtwoord. Die vind je in het bericht dat je van ons hebt ontvangen.

Wil je betalen zonder in te loggen? Klik op de oranje knop.

Dit komt vanaf een zakelijke pagina